OPCE: univerzální burzovní instrument

Zájem investorů o obchodování opcí roste. Opce nabízejí mnoho možností, které klasické burzovní instrumenty nabídnout neumí: rozumnou páku, velkou pravděpodobnost zisku. Opčními obchody můžeme profitovat nejen na rostoucím a klesajícím trhu, ale i v době, kdy trh jde do strany.

Opce můžeme obchodovat i místo podkladu – opce jsou derivátem. S opcemi můžeme také zajistit naše akciové, komoditní nebo forexové portfolio proti tržním výkyvům.

  • Nákupní opce (právo majitele opce koupit podkladové aktivum) = call opce
  • Prodejní opce (právo majitele opce prodat podkladové aktivum) = put opce
  • Opce lze kupovat a prodávat na burze.

Existují dva druhy opcí – call opce a put opce. Opce se obchodují na burze, jejich cena je tvořena nabídkou a poptávkou. Obchodování opcí je naprosto transaprentní – narozdíl od tzv. binárních opcí (zde cena transparentní není, proto se obchodování binárních opcí vyhýbejte).

Jsou vždy dvě strany opčního obchodu: Ten, kdo opci prodal – majitel opce. Ten, kdo opci prodal – vypisovatel opce.

Koupená call opce dává majiteli právo (nikoliv povinnost) koupit 100 kusů akcie za domluvenou cenu. Za toto právo zaplatí kupující call opce opční prémium tomu, kdo opci prodává (tzv. vypisovatel). Prodávávající (vypisovatel) call opce tedy dostane od kupujícího opční prémium. Prodávající se tím zavázal prodat majiteli opce akcie za sjednanou realizační cenu, pokud ho k tomu majitel opce vyzve.

Koupená put opce znamená, že majitel má právo prodat 100 kusů akcie za domluvenou cenu. Výpisem put opce vzniká vypisovateli závazek k nákupu akcií za realizační cenu. Opět platí, že vypisovatel je povinen koupit 100 ks akcií za stanovenou cenu tehdy, pokud majitel opci uplatní.

Základní pojmy u opcí:

Long opce – Nákup čili vlastnictví opce. Ztráta z long opce může být maximálně rovna pořizovací ceně opce.

Short opce – Když na burze prodáte opci, kterou jste předtím nevlastnili, pak jste v tzv. „krátké“ neboli „short“ pozici. Zavazujete se dodat (call opce) nebo převzít (put opce) za realizační cenu určenou tzv. strikem opce.

Call opce – opční kontakt, který dává držiteli právo koupit podkladové aktivum za předem určenou cenu po předem určeno dobu. Ten, kdo je short call opce, musí podkladové aktivum dodat.

Put opce – opční kontrakt, který dává držiteli právo prodat podkladové aktivum za předem určenou cenu po předem určeno dobu. Ten, kdo je short put opce, musí podkladové aktivum dodat.

Opční prémium– cena kterou kupující (long) platí vypisovateli (short) za opční právo. Výši prémia určuje nabídka a poptávka na burze.

Realizační cena, strike – Cena, za kterou může držitel opce koupit (v případě call opce) nebo prodat (v případě put opce) vypisovateli podkladové aktivum. Strike je součástí popisu opce. 

In-the-money opce (ITM) – Cena podkladového aktiva je nad strike cenou opce. Takže, když se call opce má strike $ 60 a podklad se obchoduje za $ 65, tato opce je 5$ tzv. „v penězích“, čili ITM. U put opce to znamená to, že cena podkladového aktiva je nižší než strike opce. Takže pokud put opce má strike $ 60 a se podklad se obchoduje za $ 55, tato opce je in-the-money o 5 dolarů. Opce má časovou hodnotu a tzv. vnitřní hodnotu. Vnitřní hodnota je, o kolik je opce ITM.

Out-of-the-money opce (OTM) – Cena podkladového aktiva je v případě put opce nižší než strike opce. U call opce je opce „mimo peníze“, když je cena podkladového aktiva nad strike. Cena out-of-the-money opcí se skládá výhradně z „časové hodnoty.“ Nemá tzv. vnitřní hodnotu (není ITM).

At-the-money opce (ATM) –  Opce je na penězích, čili „at-the-money“, když cena podkladového aktiva rovené strike ceně. Jestliže strike opce je 50$ a cena podkladového aktiva je 50$, pak je opce přesně ATM, „na penězích“.

Vnitřní hodnota opce – Je to v dolarech vyjádřená hodnota, kolik je call nebo put opce tzv. v penězích, čili  in-the-money. Call opce se strike cenou 60 je v případě, když se podkladové aktivum obchoduje za 6$5, o 5 bodů ITM, čili má vnitřní hodnotu 5$.  U put opce se strike 60 je v případě, když se podkladové aktivum obchoduje za 55$, skutečná tzv. vnitřní hodnota rovněž 5$, protože opce je 5 bodů ITM. Opce call i put, které jsou v penězích, čili in-the-money, mají vnitřní hodnotu.

Časová hodnota – Část ceny opce, která spočívá v čase do expirace. Když z ceny opce odečteme vnitřní hodnotu, pak zbytek ceny je zjednodušeně řečeno časová hodnota (+ hodnota plynoucí z volatility…)  V případě, že opce je out-of-the-money, nemá žádnou vnitřní hodnotu a proto je prakticky celá její hodnota tvořena časovou hodnotou. Jak se blíží expirace opce, klesá časová hodnota opce. V den expirace opce nemá žádnou časovou hodnotu.

Theta opce – tato hodnota uvádí rychlost rozpadu časové hodnoty opce v čase . Théta u opce říká, o kolik se změní cena aktiva (resp. časová složka opční prémie) s dalším dnem držení opce v portfoliu. Je to jedna ze čtyř hlavních tzv. řeckých písmen které používáme pro popis chování opcí.

Delta opce – uvádí tzv. „rychlost opce“, čili intenzitu pohybu ceny opce (opční prémie) při změně ceny podkladového aktiva, ke kterému se opce vztahuje. Delta u opcí vyjadřuje, o kolik se změní tržní hodnota opce, když se změní hodnota podkladového aktiva o 1$.

Volatilita – Míra fluktuace podkladového aktiva. 

Exercise opce – Situace, kdy vlastník call nebo put opce uplatňí svoje k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, čili když tzv. uplatní opci. Majitel opce uplatněním opce nakupuje nebo prodává podkladové aktivum za strike cenu. Vypisovatel call opce musí podklad dodat. Vypisovatel put opce musí podklad koupit.

Přiřazení – Když majitel opce uplatní svoje právo (viz Exercise u opce), pak vypisovatel opce je brokerem automaticky realizován : U call opce je mu odebráno podkladové aktivum a dodáno majiteli který uplatnil call opci – pokud vypisovatel v okamžiku uplatnění nemá podkladové aktivum, je v short pozici v podkladovém aktivu. U put opce naopak na účtu vypisovatele opce přibude podkladové aktivum. Přiřazení provádí broker na základě rozhodnutí majitele opce o uplatnění opce (viz exercise).

  • Nadpis formuláře

    Text formuláře

  • Kategorie