Opční strategie: Postupy obchodování opcí

S put a call opcemi můžeme pomocí nákupů a výpisů vytvořit různé opční strategie, přesně podle našich potřeb.

Nejznámější opční strategie jsou:

 • – Covered Call
 • – Protective Put
 • – Vertikální Put Spread  / Vertikální Call Spead
 • – Butterfly
 • – Iron Condor
 • – Straddle
 • – Strangle

Vhodné použití konkrétní opční strategie je základem pro úspěch v obchodování opcí.

Opční strategie Covered Call  kombinuje držení podkladového aktiva s vypsáním Call opce na stejné aktivum. Jak funguje funguje opční strategie Covered Call?

Princip: Vlastníme podkladové aktivum, typicky 100 kusů – třeba 100 kusů akcií Coca-Coly. K těmto akciím vypíšeme (prodáme) call opci. Za výpis dostaneme od kupujícího prémium. Pokud cena vzroste nad sjednanou cenu (tzv. strike), bude od nás majitel opce požadovat předání 100 kusů akcií Coly za sjednanou (strike) cenu.

Kdy se používá opční strategie Covered Call?

Opční strategie Covered Call se skládá z dlouhé pozice v podkladovém aktivu (máme 100 kusů akcií), tato složka tedy spekuluje na vzestup ceny tohoto aktiva. Druhá část je Short Call opce, což je spekulace na mírný pokles nebo nulový pohyb podkladového aktiva. Za tuto opci investor inkasuje opční prémii a právě tato opční prémie je to, co je na celé strategii nejdůležitější.

Investor tuto strategii využije právě ve chvíli, kdy očekává, že se podkladové aktivum bude po nějakou dobu (dobu životnosti call opce) v bočním trendu, tedy nedojde k výraznějšímu pohybu ani směrem nahoru ani směrem dolů. Nejprve si ukažme, jak daná strategie vypadá na grafu.

První graf značí výplatu samotného podkladového aktiva, jehož zisk s rostoucí cenou roste a s klesající cenou klesá. Druhý graf je Short Call opce, která má omezený zisk ve výši opční prémie a neomezenou ztrátu s rostoucí cenou podkladového aktiva. Třetí graf je kombinace obou předchozích, tedy výsledná strategie Covered Call. Ta je vyznačena tučnou fialovou čarou. Z té jasně vyplývá, že zisk strategie Covered Call je omezený, ztráta vesměs neomezená. Na příkladu si ukážeme, jaké jsou možné výsledky této strategie.

Příklad:

Vlastníme 1 lot long pozice v CFD (contract for difference) na zlato. To jsme kupovali za 900 USD/unci. V tuto chvíli očekáváme, že se zlato bude po nějakou dobu pohybovat v bočním trendu a chtěli bychom toho využít pro vytvoření dodatečného zisku. Rozhodneme se tedy vstoupit do strategie Covered Call a to tak, že otevřeme Short Call opci na 1 lot zlata se strike cenou ATM, tedy současnou tržní cenou (ta nemusí být totožná s kupní cenou zlata). Expirace opce musíme zvolit tak, aby odpovídala našemu očekávání délky bočního trendu, většinou asi co nejkratší, tedy jeden týden. Za vypsání této opce inkasujeme prémii ve výši 20 bodů (ilustrativně). Na konci expirace mohou na trhu vzniknout tři situace:

1. Zlato se opravdu obchoduje v bočním trendu v rámci pro nás příznivého pásma (tedy pod hranicí strike ceny a nad hranicí bodu zvratu). V takovémto případě vyprší opce bezcenná a nám zůstane opční prémie, čímž jsme vytvořili touto opční strategií dodatečný zisk.  Strategie byla úspěšná.

2. Zlato se prudce propadlo a dostalo se na hranici 800 USD/unci. Opce opět vyprší bezcenná, takže nám opět zůstane opční prémie. Takže sice bude strategie celkově ztrátová, nicméně bude méně ztrátová než případ samotné long pozice ve zlatě. V případě zlata bychom totiž tratili 900 – 800 = 100 bodů. Covered Call strategie nám ale dává bonus opční prémie, která je 20 bodů, tedy konečná ztráta tvoří 900 – 800 + 20 = 80 bodů. Je to proto, že díky Covered Call se bod zvratu posouvá z 900 na 880 USD/unci.

3. Cena zlata vzroste. Zde jsou dvě možnosti. Pokud cena zlata vzroste více než je strike cena plus opční prémie (bod v grafu, kde se modrá linka protíná s fialovou), pak jsme na strategii ztrátoví a to následovně: Ztráta = tržní cena – (strike + opční prémie). Tato situace by se však dala zachytit včasným uzavřením opce (samozřejmě bychom ale museli předpokládat, že tržní cena vzroste nad (strike + opční prémie) o více než náklady na uzavření Short Call opce. V opačném případě by se transakce nevyplatila. V případě, že se tržní cena zlata nedostane nad zmiňovanou hranici (strike + opční prémie), je vše v pořádku a strategie byla úspěšná.

Na následujícím grafu jsou popsány základní body Covered Call strategie.

Ke konci si ještě uvedeme tabulku s jednotlivými specifikami strategie, které je dobré znát. Tento typ tabulky Vám nejlépe napoví, co můžete od strategie čekat, a je vhodným doplňkem opčních grafů.

Maximální ziskOmezený na (strike + opční prémie)
Maximální ztrátaV podstatě neomezená, ale nižší než ztráta ze samotné long pozice
Bod zvratuNákupní cena long pozice v podkl.aktivu – obdržená opční prémie
VolatilitaNízká volatilita je lepší než volatilita vysoká
Časový rozpadPozitivní efekt, čas je náš přítel!

 Protective put 

Protective Put: Chraňte svá aktiva opcí

Opční strategie slouží nejen ke zvýšení zisku. Mohou také ochránit investiční aktiva. Jednou z možností je využití strategie Protective Put. Jakým způsobem pracuje? Kdy ji lze vhodně využít? A jakých výsledků s její aplikací lze dosáhnout?

V minulém díle opčního seriálu jsme si představili strategii Covered Call, která kombinuje podkladové aktivum s vypsáním call opce a má za cíl vytvořit dodatečný zisk v situaci, kdy se trh nijak výrazně nehýbe. Předmětem dnešního dílu bude rovněž strategie kombinující opci a long pozici v podkladovém aktivu, nicméně za úplně jiným účelem. Strategie Protective Put je v podstatě kombinací long pozice například v akcii a long pozice v put opci na stejné aktivum.

Nejpodstatnější ovšem je, co strategií Protective Put vlastně cílíme. Vzhledem k tomu, že se jedná o koupi put opce, která vydělává, když cena aktiva klesá, tak je zřejmé, že se bude jednat o strategii ochrannou. Znamená to tedy, že strategie Protective Put si klade za cíl ochránit investora proti krátkodobým poklesům v ceně aktiva. Abychom lépe pochopili, jak strategie funguje, rozložíme si ji opět na jednotlivé části.

První graf ukazuje, jak se vyvíjí zisk nebo ztráta na samotném podkladovém aktivu. Druhý ukazuje samotnou long put opci, kde je zřejmé, že za zaplacenou opční prémii získáváme omezenou ztrátu a neomezený zisk v případě, že se cena aktiva blíží nule. Součet obou grafů pak vyjadřuje fialová křivka, která říká, že máme omezenou ztrátu, ale neomezený zisk, byť bod zvratu nastává o něco později než na samotném aktivu.

Z grafu je evidentní hned první rozdíl Protective Put od Covered Call a to fakt, že Protective Put je typ „premium buying“, tedy že investor platí opční prémii a má omezené riziko.

Na příkladě si opět předvedeme, jak může strategie Protective Put dopadnout.

Příklad:

Vlastníme 1 lot long pozice CFD v instrumentu OIL. Cena je v tuto chvíli na 45 USD za barel. Náš výhled je býčí, tedy že cena ropy nadále poroste. Nicméně jsme si vědomi rizika, že současná globální ekonomická krize může zapříčinit i krátkodobý pokles ropy a chceme se takovémuto scénáři uchránit.

Jako formu ochrany zvolíme Protective Put strategii, tedy otevřeme k CFD pozici ve velikosti 1 lot na ropě se strike cenou ATM, tedy současnou tržní cenou. Expiraci volíme dle toho, jak dlouho si myslíme, že dané riziko poklesu bude trvat. V současné situaci je vhodnou volbou opce v rozmezí 3 – 6 měsíců, ale může to být i méně. Pro příklad budeme brát 3 měsíce. Za tuto opci bychom zaplatili asi 4 dolary za barel, tedy 400 bodů.

Na konci mohou nastat tři situace:

 1. Ropa vzroste nad hranici 49 USD za barel, a roste pak dále. Opce v tomto případě vyprší bezcenná a my jsme na strategii v zisku od bodu zvratu na 49 USD. Uzavření strategie bylo zbytečné, jen nám posunulo bod zvratu o 4 dolary.
 2. Ropa by se během dalších tří měsíců propadla na 30 USD za barel. V tomto případě by opce v době vypršení byla 15 USD In-the-Money, vytvořila by zisk, který by nám měl pokrýt ztrátu na podkladovém aktivu. Strategie se nám tedy vyplatila a splnila svůj účel ochránit pozici na ropě. Ve finále to znamená, že jsme ropu jakoby nakoupili o 15 USD levněji.
 3. Třetí možnost je pro nás nejméně příznivá a nastává ve chvíli, kdy by se ropa pohybovala v úzkém pásmu okolo 30 USD za barel i v době, kdy by long put opce expirovala. Znamenalo by to, že prémie zaplacená za opci by propadla a zároveň by nebyl vytvořen zisk na rostoucí ropě. Proto se bod 3 dá brát jako nejhorší možný výstup. Podstatné však stále zůstává to, že veškeré ztráty jsou omezeny maximálně na výši zaplacené opční prémie, děj se co děj, a v turbulentních dobách, jakým jsme dnes svědky, je tato možnost doslova k nezaplacení.

Na následujícím grafu si ukážeme podstatné body, které je třeba u této strategie znát. Nejdůležitější je, jako vždy, si uvědomit efekt opční prémie a to především z hlediska bodu zvratu. Bod zvratu celé strategie se tak nachází v místě, kde je součet strike ceny a zaplacené opční prémie (jelikož teprve po překonání prémie se dostaneme do zisku). Zde tato prémie vytváří pro investora břemeno.

Ani v tomto díle nesmíme opomenout základní specifikační tabulku strategie.

Maximální ziskNeomezený
Maximální ztrátaOmezená [ Strike – (Kupní cena podkl.aktiva + zaplacená prémie) ]
Bod zvratuKupní cena podkladového aktiva + zaplacená prémie
VolatilitaVyšší volatilita je lepší
Časový rozpadNegativní efekt, čas je nepřítel kupujícího opce.

Konkrétní obchodní tipy:

Existuje několik situací, ve kterých se dá strategie Protective Put využít více než dobře. Ukážeme si dvě nejznámější.

 1. Běžně se dá strategie Protective Put používat místo standardního limitního příkazu Stop Los s. Vhodný je především pro dlouhodobější obchody a v situacích, kdy se dá očekávat, že bude podkladové aktivum provázeno zvýšenou volatilitou, která by nás mohla „vyhodit“ z pozice v případě, že bychom měli Stop Loss daleko. Protective Put nás ušetří právě dilematu s nastavením Stop Lossu, který vždy musíme balancovat tak, aby nebyl příliš blízko a nedošlo k předčasnému uzavření pozice, a zároveň aby nebyl příliš daleko a my zbytečně neprodělali. Hlavní výhodou strategie totiž je, že vůbec nezáleží, kde je cena v průběhu životnosti opce, ale pouze na konci.
 2. Druhým případem je současná situace na trhu. Každý investor se potýká s takzvaným časováním vstupu do pozice, tedy nalezení nějakého lokálního dna s cílem nakoupit co levněji. To je samozřejmě velice těžké samo o sobě a nemluvě o časování trhu v současné situaci, kdy jsou mnohaleté supporty překonávané na denní bázi. Proto ve chvíli, kdy budeme očekávat lokální dno (například blízko významného supportu), je nejvhodnější volbou vstoupit do long pozice na podkladové aktivum a k tomu otevřít long put opci na stejné podkladové aktivum a stejný objem. V případě, že by se aktivum opravdu odrazilo od supportu a začalo růst, začneme vydělávat po překonání zaplacené opční prémie. Pokud by ale support neudržel nápor medvědů a cena pokračovala v pádu, vydělávali bychom na put opci stejně, jako můžeme vidět na grafu, a ztráta by tak byla omezená.

Read more: http://www.investujeme.cz/protective-put-chrante-sva-aktiva-opci/#ixzz4PLNs53Ve

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie